ผู้เรียนรอบสำหรับปี

 • ระเบียบการ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ...

   · ระเบียบการ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 64. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออก ระเบียบการ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ...

 • ระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ : …

  ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร. กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัสประจำตัว ...

 • รู้จักทุน Endeavour Leadership Program …

  Endeavour Leadership Program (ELP) Guidelines. สิ่งแรกที่แนะนำให้ผู้สมัครทุนอ่านให้ละเอียดคือ Guidelines ของแต่ละปี. อย่างถ้าเราจะสมัครทุนรอบปี 2020 ก็อ่านของปี 2020. ณ ปัจจุบัน (Jan 2019) ที่กำหนดการของทุนรอบปี 2020 ยังไม่ออก ...

 • MBAKKU

  กำหนดการที่สำคัญสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA KKU รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563. ตารางการนำเสนอการ ...

 • TCAS64 รอบที่1 Portfortflio …

  มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประกาศร บสม ครน กศ กษาใหม ในระบบ TCAS64 รอบท 1 Portfolio ป การศ กษา2564 ม รายละเอ ยดต อไปน SANGFANS สร างฝ นดอทคอม – TCAS ร บตรง ท น ค าย สอบราชการ ...

 • สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี(นักศึกษาที่เข้าปี ...

  ภาคฤดูร้อน/2563 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า) นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 ...

 • แนะนำห้องเรียน ม.4 รอบรับสมัครทั่วไป ปีการศึกษา …

  แนะนำห้องเรียน ม.4 รอบรับสมัครทั่วไป ปีการศึกษา 2564. เขียนบน 01/04/2021 โดย KKW Administrator. วีดีโอแนะนำห้องเรียน Platinum. ห้อง Health Science Platinum Classroom. ห้อง Platinum ...

 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

   · TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 รอบนี้เปิดรับ ...

 • อยู่บ้านก็เรียนได้ Update เว็บไซต์เรียนออนไลน์ …

   · อยู่บ้านก็เรียนได้ Update เว็บไซต์เรียนออนไลน์ สำหรับปี 2021. 29 April 2021. กลับมาเข้าสู่ช่วงหยุดเชื้อ เพื่อชาติ (และตัวคุณเอง) กันอีก ...

 • รอบเรียนปกติ

  รอบปกติ (รอบเช้า) 08:00 – 14:30 น. รอกปกติ (รอบบ่าย) 10:30 – 16:30 น. วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ซึ่งเหมาะสมกับ ...

 • เรียนพยาบาล ต้องเตรียมตัวอย่างไร ? 86 รายชื่อสถาบัน ...

   · น องๆ คนไหน ท กำล งจะเร ยนจบในช นม ธยมศ กษาตอนปลายหร อสำเร จการศ กษาแล ว อยากจะเข าศ กษาต อในคณะพยาบาลศาสตร แต ไม ร ว าจะต องเตร ยมต วอย างไร แล วต อง ...

 • TCAS64

   · เอกสารอ างอ งคล กท ร ปเพ อด ขนาดเต ม สาธ ตว ธ การย นย นส ทธ รอบ 3 Admission (เป ดระบบ 26-27 พ.ค. 2564) องค ประกอบและค าร อยละของกล มสาขาว ชาในการร บบ คคลเข าศ กษาในสถาบ ...

 • โครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับประชาชนทั่วไป ...

  ป ดร บสม คร !!! คณะจ ตว ทยา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ขอเช ญผ สนใจเข าร วมโครงการอบรมความร ทางจ ตว ทยาสำหร บประชาชนท วไป ประจำป 2563 (รอบท 2) ซ งจะ จ ดอบรมแบบออนไ ...

 • ระบบรับสมัครนักศึกษา

  เป ดร บสม ครน กศ กษา รอบ ปวส.รอบท 5 สมัครเรียนคลิกที่นี่ ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ สำหรับรายงานตัว (17-18 มิถุนายน 2562)

 • รู้จักทุน Endeavour Leadership Program …

  Endeavour Leadership Program (ELP) Guidelines. สิ่งแรกที่แนะนำให้ผู้สมัครทุนอ่านให้ละเอียดคือ Guidelines ของแต่ละปี. อย่างถ้าเราจะสมัครทุนรอบปี 2020 ก็อ่านของปี ...

 • TCAS64 รอบที่1 Portfolio …

  Line มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (พระนครเหน อ รอบพอร ต64) ประกาศร บสม ครน กศ กษา ในระบบ ร บตรง64 และในระบบ TCAS64 รอบท 1 Portfolio ม รายละเอ ยดต อไปน

 • กำหนดการรับสมัคร TCAS64 รอบที่1-5 มหาวิทยาลัยบูรพา

  รายละเอ ยด รอบร บตรงอ สระ มหาว ทยาล ยบ รพา ของป ท แล ว << คล กอ านท น >> *สำหรับ TCAS64 ประกาศจากทปอ จะเป็นรอบ 4 นะจ้า

 • สรุปข้อมูล รอบ 4 รับตรงอิสระ …

   · สรุปข้อมูล รอบ 4 รับตรงอิสระ กับการสมัครเข้าเรียนต่อในรอบนี้. มาถึงรอบสุดท้าย แบบท้ายสุดของ TCAS64 กันแล้ว น้องๆ คนไหนที่ยังไม่ ...

 • 5 Ted Talk ที่มีประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษา

   · 5 Ted Talk ที่มีประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษา. 30 พ.ย. 62 (06:00 น.) แสดงความคิดเห็น. สนับสนุนเนื้อหา. คุณรู้หรือไม่ ทุกวิดีโอของ TED จะมีสคริปต์ ...

 • สมัครเรียนปริญญาตรี (ม.6 ปวช.)

   · สมัครเรียนปริญญาตรี (ม.6 ปวช.) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562. สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ...

 • กำหนดการรับสมัคร TCAS64 รอบที่1-5 มหาวิทยาลัยบูรพา

  TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต มีผู้สมัครมากที่สุดรอบ 3 ใน TCAS''63. 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 4. มหาวิทยาลัยบูรพา.

 • แนะนำห้องเรียน ม.4 รอบรับสมัครทั่วไป ปีการศึกษา …

  แนะนำห้องเรียน ม.4 รอบรับสมัครทั่วไป ปีการศึกษา 2564. เขียนบน 01/04/2021 โดย KKW Administrator. วีดีโอแนะนำห้องเรียน Platinum. ห้อง Health …

 • รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2564

   · LINE icon. Line. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 ภาคปกติ รับทั้งน้องจบม.3 ม.6 อาชีวะ และผู้ที่สนใจเรียน ปีการศึกษา2564. ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine. >>คลิกติดตาม ...

 • สถิติ TCAS63 รอบที่ 4 Admission2 | …

   · สถิติ TCAS63 รอบที่ 4 Admission2. ทปอ. เผย ข้อมูลการคัดเลือก #TCAS63 รอบที่ 4 #รับกลางร่วมกัน จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ...

 • สอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 64 ค่าสมัครสอบเท่าไร …

   · GPAX คือ เกรดเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา ตลอดการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ ม.4-ม.6 นั่นหมายความว่าเกรดเฉลี่ยสะสม จะถูกนำมาใช้คิดคำนวณเป็นคะแนนในการคัดเลือก ...

 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …

  findme : ร บสม ครน องๆ ม.4 - ม.6 ในหล กส ตรร บรองผล สอบไม ต ดค นเง น พร อมท งปร บปร งหล กส ตรใหม รองร บ TCAS ไม พลาดท กโอกาสการสอบเข ามหาว ทยาล ย

 • กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...

  ประจำป การศ กษา 2564 รอบส ดท าย (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่ และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

 • TCAS64 รอบที่2 โควตา …

  โครงการ ว นเร มต น ว นส นส ด โครงการโควตาเร ยนด รอบท 2 ว ทยาล ยนานาชาต 29 ม.ค. 64 30 เม.ย. 64 โครงการโควตาพ นท รอบท 2 คณะอ ตสาหกรรมเกษตร

 • รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา …

  รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2564. 1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้. 2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัด ...

 • RMUTLรอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 64

  1.ประกาศมหาว ทยาล ยฯ รอบ 1 2.กำหนดการ รอบ1 3.1 จำนวนร บ กล ม A 3.2 จำนวนร บ กล ม B 4.ค ณว ฒ สำหร บผ สม คร

 • โควตารอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี ...

   · หล กส ตร 2 ป ร บผ สม คร ช น ปวส. หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หลักสูตร 4-5 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop